Haastattelemamme yhteiskuntatiedon opettajat pitävät hyvänä, että massiiviseksi koettua suunnitelmaa selkeytetään. Toisaalta näkemyksiä jakaa se, pitäisikö ruotsinsuomalaisista, saamelaisista ja muista kansallisista vähemmistöistä kertoa jatkossakin myös ylästeella vai onko riittävää antaa opetusta vain keskiasteella.