Under måndagsmorgon har flera trafikolyckor inträffat i samband med snöovädret. Ännu har det inte varit något allvarligt skadeläge bland de inblandade men framkomligheten har varit begränsad i anslutning till olyckorna.