De stora snödjupen i Norrbottens nordliga skogar gör tillvaron hård för älgarna. Många älgar riskerar att inte överleva vintern.