Gruvbolaget Talgas styrelseordförande Per-Erik Lindvall anser att deras verksamhet är viktig för EU:s mineralstrategi och den fossilsnåla industriella omställningen. Han hoppas att detta också ska vägas in i framtida miljöprövningar.