Nästa år kommer en ny kategori av soldater att utbildas inom värnplikten, nämligen cybersoldater. Redan idag arbetar Försvarsmakten med den typen av uppgifter, bland annat inom telekommunikations- och informations-systemförbandet, FMTIS, som har sin stab i Örebro. Hela förbandet samlades idag på Conventum – men av en helt annan anledning.