Nödrop från palestinsk flicka • Israel krävs på svar om vad som hände med Hind.