Framgångsrikt koncept i norra Stockholm utvidgas att gälla hela länet.