245 personer på boenden i Stockholm sjuka, eller misstänkt sjuka, i covid-19.