DN reder ut hur pandemin kan mätas och vilka mått som bäst förklarar verkligheten.