Den senaste veckan har antalet personer som smittats av coronavirus ökat från i genomsnitt 59 positiva fall till 69 fall per dag. Samtidigt har även fler personer inom den kommunala omsorgen insjuknat i covid-19.