Östergötland har ett stabilt läge när det gäller covidpatienter som behöver sjukhusvård. Samtidigt kan vi närma oss ett läge där det behöver införas rekommendationer och restriktioner igen.