Några gymnasieskolor i länet har gått över till distansundervisning på grund av covidsmitta bland elever och personal. Skolledare konsulterar i regel regionens smittskyddsläkare när man upptäcker smitta i skolan.