Under måndagen kom Region Västerbotten med en uppdatering kring de skärpta restriktioner som varit i effekt sedan den 9 februari. Anledningen är att smittspridningen i Västerbotten har fortsatt öka. – Vi är i ett mycket allvarligt läge med oerhört hög smittspridning, vi har högst smittspridnng i landet, det här är ett läge som vi bara måste bromsa nu, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark.