Det kan bli stora konsekvenser om ett ordentligt mässlingutbrott skulle inträffa i Norrbotten. Anledningen är att det just nu finns ovanligt få vårdplatser med isoleringsmöjlighet på Sunderby sjukhus.