Det är stor skillnad på läget nu på äldreboenden och hur det såg ut under den andra och tredje vågen. Det berättade biträdande smittskyddsläkare Helena Ernlund under en studiointervju i SVT Dalarna på måndagskvällen.