I de båda grannlänen Gävleborg och Västerbotten har andelen muterat coronavirus ökat snabbt den senaste tiden. Och Västernorrlands smittskyddsläkare ser utvecklingen an med oro – här i länet har nu ett 30-tal fall konstaterats. Hör Hans Boman här om utvecklingen av muterat coronavirus i länet.