Under förra veckan ökade antalet fall av covid-19 i Västra Götaland med 63 procent jämfört med veckan före. – Framför allt ser man en ökning i mellanstadie- och lågstadieåldrarna, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare.