Smittan ökar i länet. Därför har nu smittskyddsläkaren gått ut med rekommendationen att åtta av länets tio kommuner bör gå över till partiell distansundervisning på högstadieskolorna.