Smittskyddsläkaren Staffan Sylvan i Kalmar är positiv till de åtgärder som Torsås kommun nu vidtagit. Smittspridningen i Kalmar län är inte alarmerande ännu, säger han, men en ökning är att förvänta de närmaste veckorna.