Frågan om att vaccinera barn 12-15 år utreds och ett besked kan komma i veckan.