Flera regioner har skärpt riktlinjerna för användningen av munskydd. Smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo vill att rekommendationerna nu införs i hela landet. Han vill också begränsa resandet.