Spridningen av coronaviruset tilltar, varnar Blekinges smittskyddsläkare inför midsommarhelgen. I länet har andelen positiva fall ökat från sex procent vecka 21 till 44 procent vecka 25 och fler vårdas på sjukhus för covid.