Den första juli träder en tillfällig ny lag i kraft. Lagen innebär att kommunen ansvarar för allt från tillsyn till möjligheten att stänga en verksamhet som inte följer föreskrifterna för smittskyddsåtgärder gällande coronaviruset. Lagen kommer gälla fram till 31 december 2020.