Under helgen fattade smittskyddet i Västra Götaland ett snabbt beslut. Den nya rekommendationen är att nu ska även högstadiet ha distansundervisning. – Det här är en extra åtgärd. Det finns en oro när många reser och nya stammar förekommer att dessa ska börja spridas här, säger Leif Dotevall som är biträdande smittskyddsläkare.