Skapa en offentligt finansierad service med färdtjänsten som förebild.