Antalet positiva covid-fall minskar något – efter att ha ökat under flera veckor i rad.Smittskyddsläkaren Eva Melander uppmanar fortfarande skåningarna att vaccinera sig och provta sig vid symptom.Samtidigt har det låga vaccintalet tvingat regionen att slänga 9 000 doser vaccin.