I USA som helhet minskar inläggningarna på sjukhus.