Ännu inga tydliga effekter i de regioner som haft råden längst • ”Att få stopp tar tid.”