Klass 1-varning i delar av Sverige • Väntas bli besvärligt på vägarna.