SMHI har under lördagen utfärdat en gul varning för snöfall i östra Blekinge, stora delar av Kalmar län och sydöstra Östergötlands län. Runt en decimeter snö väntas vilket kan orsaka trafikstörningar.