SMHI varnar för snöfall för första gången den här hösten – med risk för upp mot tre decimeter snö.På måndagen kan det komma snö så långt ner i landet som Uppland.– Det är de första varningarna och stora mängder snö om man ser öster om fjällen för säsongen, säger Lasse Rydqvist, meteorolog på Storm.