Gäller stora delar av mellersta Sverige: ”Kan vara halt på en del andra håll.”