Under måndagsförmiddagen kom SMHI med en klass 1-varning för plötslig ishalka i stora delar av landet.