SMHI har utfärdat klass 1-varningar för plötslig ishalka och nederbörd på flera håll i landet.I Norrbotten klass 1-varnas också för snöfall.Ett lågtryck närmar sig och gör det blåsigt till havs, och under lördagskvällen väntas vattenståndet längs Västkusten att stiga.