Mittuniversitetet i Sundsvall har genom sin forskning på Internet of Things (IoT) tagit fram en lösning som ska underlätta snöröjning och halkbekämpning. Nu ska systemet testas i Örnsköldsvik och Ånge.