Antalet sålda småhus ökade i Sverige under årets andra kvartal jämfört med samma period i fjol. Men det är stora skillnader mellan länen.