Efter att fjorton veterinärer och djursjukskötare sagt upp sig finns inte personal nog att hålla smådjurskliniken vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala öppen under helger – inte ens för akut sjuka djur. – Det går bara inte, även om vi skulle vilja, säger Marianne Grauers, tillförordnad direktör på UDS.