Analysen av de prover som under sommaren grävts och borrats upp ur jorden vid Falun-Borlänges gemensamma drickavattentäkt har nu analyserats. De visar inte på något som kan påverka vattenkvalitén men det har ändå gjorts en del fynd i marken av något ämne som hittills är okänt.