Sex män, från Uzbekistan och Kirgizistan står åtalade.