Thailand förbjuder bitcoin som betalningsmedel för olika varor och tjänster inom landet. Orsaken uppges vara att man bedömer att kryptovalutan kan hota landets finansiella system och ekonomi om den används i alltför bred omfattning.