Region Skåne upphäver det besöksförbud på sjukhus och mottagningar som gällt under coronapandemin. Beskedet kom i samband med beslutet om att det nationella besöksförbudet på äldreboenden upphör första oktober.