Torv som bränsle är på väg att fasas ut eftersom det anses som skadligt för miljön. I Gävleborg är Sandvikens kraftvärmeverk det enda som eldas med torv. Fast torveldningen är på väg att försvinna.