Region Gotland befarar att många anhöriga nu vill träffa sina äldre släktingar när besöksförbudet på äldreboendena tas bort. Man undersöker nu hur man bäst ska kunna ta emot alla.