De som betalar mest får ut minst – och kommunernas självstyre är en chimär.