Den långa och stränga vintern har gått hårt åt Jönköpings vägar och gator. Något som gjort att antalet potthål och sprickor i asfalten blivit fler i år än tidigare.