Vårdcentralen i Hemse på Gotland blir först ut med ett så kallat ”hälsorum”. Med hjälp av rummet hoppas Region Gotland på att kunna förebygga hjärt-kärlsjukdomar.