Det politiska dramat om höghastighetsjärnväg i Sverige går in i en avgörande fas.