Biståndet på 750 miljoner kronor om år dras in utan förvarning.