Inte vanligt att klagande får gehör hos domstolen i sådana här fall, enligt expert.