Total tystnad hos tjänstemän och högsta ansvarig politiker.